Augusztus végére készülhet el az egri buszpályaudvar

Az egri autóbusz-pályaudvar az 1967-es átadása óta –  a kisebb-nagyobb felújításoktól eltekintve – idáig jól és rendeltetésszerűen működött.

A korábbi karbantartási feladatok elsősorban a hídszerkezetre és a kiszolgáló épületekre korlátozódtak.
Mint azt az üzemeltető, KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központtól megtudtuk, egy tavaszi jármű-pályaszerkezet javításakor keletkezett egy sérülés, amely végett különböző szakértői vizsgálatokhoz folyamodtak.
Ezek eredményeként az íves peremgerenda részeket a külső, illetve a belső köríveken le kellett bontani.

Az előzetes elképzelések szerint egy egyszerűsített helyreállításról volt szó, azonban mivel az egri buszpályaudvar egy országos viszonylatban is egyedi épület, csakis az eredeti állapot szerinti helyreállítást lehetett foganatosítani.

Számításba véve, hogy az üzemeltető a jövőben a közszolgáltatási feladatok ellátását illetően új funkciókkal is tervez, a betontető korszerűsítésének munkálataihoz további feladatokat kapcsolt, – mint például a nagy utasforgalmú lépcső felújítása – a munkálatok időigénye megnövekedett, így a várható befejezés augusztus vége.

Épül az új lépcső az egri buszpályaudvaron.