Égetni – de hogyan és mikor?

Mit és hogyan kell engedélyezni, ha valaki “irányított” égetést végez? Ezt összegzi az önkormányzat egy részletes dokumentumban.

Fontos tudnivalópéldául, hogy minden külterületen végzett szabadtéri égetést engedélyeztetni kell a katasztrófavédelmi kirendeltséggel. Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be 10 nappal az égetés tervezett időpontja előtt, az illeték 3000 forint. Hogya kérelemnek pontosan mit is kell tartalmaznia, az elolvasható azeger.hu oldalon, ide kattintva.

Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani, a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

 

A tarlóégetésnek is megvannak a maga szabályai, ez is elolvasható a dokumentumban. Fontos például, hogy a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

 

Belterület esetében

A szabályok értelmében (OTSZ 225. § (1) bekezdés) tilos belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi. (megengedi: EMJV Önkormányzata Közgyűlésének 20/2001.(VI.04.) önkormányati rendelete a levegőminőség védelméről 9.§ belterületen tilos, külterületen október 1-től június 30-ig kedd péntek)

Ha belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték, a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást. A szabálytalanságot elkövetővel súlyos pénzbírságot szabhatnak ki. Erről is részletesen tájékoztat az önkormányzat ebben a dokumentumban.