Lépjen kapcsolatban velünk

EgerHírek

16°
Mai névnap

Friderika

Átadták a Heves megyéért kitüntető díjat

Közélet

Átadták a Heves megyéért kitüntető díjat

A Heves Megyei Közgyűlés Heves megyéért kitüntető díjat adományozott Dr. Ternyák Csaba egri érseknek, Dr. Csizmadia Elek életműdíjas fizikusnak, az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézetnek, a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet és gyógyító közösségének, valamint az Abasári Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek.

A Heves Megyei Közgyűlés Heves megyéért kitüntető díjat adományozott Dr. Ternyák Csaba egri érseknek, Dr. Csizmadia Elek életműdíjas fizikusnak, az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézetnek, a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet és gyógyító közösségének, valamint az Abasári Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek.

A díjazottak szeptember 29-én, a megyeháza Barkóczy termében Szabó Róberttől, a Heves Megyei Közgyűlés elnökétől, valamint Tóth Csaba alelnöktől vehették át a kitüntetéseket.

A díjazottak – Fotó: Gál Gábor

A Heves Megyei Közgyűlés 26 éve alapította a Heves megyéért kitüntető díjat, mellyel azokat ismerik el, akik az oktatás, a gazdaság, a kultúra, az egészségügy, a sport és a civil szféra, a közélet, valamint a megye épített és természeti környezetének megóvása érdekében kiemelkedő színvonalú munkát végeznek.

Méltatások

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet és gyógyító közössége

A névadó híres orvos, Markhot Ferenc példája alapján,  a Schola Medicinalis – Magyarország első orvosi iskolája  történelmi hagyományaira és a több száz éves egri gyógyító munkára alapozva a kórház munkatársai a betegek gyógyítását szolgálatnak tekintik.  Céljuk a  magas színvonalú, hatékony, a betegek megelégedettségét biztosító járó- és fekvőbeteg szolgáltatás nyújtása. Kiemelt feladatnak tekintik a lakosság segítését az egészség megőrzésében és fejlesztésében, a betegségek megelőzésében, felismerésében, a gyógykezelésben és rehabilitációban, az ápolási igények teljesítésében. Legfontosabb, meghatározó elveik: a betegek érdekeinek érvényesítése, a gyógyítás folyamatában jogaik  biztosítása,  minőségi betegellátás nyújtása,  belső és külső környezetünk védelme, valamint együttműködés a gyógyításban a társintézményekkel, az alapellátás szereplőivel.

Dr. Vácity József, az egri kórház igazgatója átveszi a kitüntetést – Fotó: Gál Gábor

A kórház gyógyító közösségének tagjai tapasztalt, elismert, szakképzett orvosok és szakdolgozók, akik magas színvonalon, lelkiismeretesen és alázattal végzik embert próbáló munkájukat. Vallják, hogy a betegek partnerként való kezelése, az emberi méltóság tiszteletben tartása ugyanúgy a gyógyító tevékenység része, mint a jó minőségű, magas szakmai színvonalon végzett egészségügyi szolgáltatás nyújtása. A gyógyítás mellett aktívan részt vállalnak az oktatásban és tudományos életben egyaránt. Markhot Ferenc nevéhez méltóan mai napig megőrizték az intézet hagyományait és hírnevét.

Dr. Ternyák Csaba

Dr. Ternyák Csaba 1953. december 4-én született Fertőszentmiklóson. Teológiai tanulmányait a győri Egyházmegyei Szemináriumban, majd Budapesten a Központi Szemináriumban végezte, ahol a Hittudományi Akadémia hallgatójaként teológiai doktorátust szerzett. 1979-ben szentelték pappá, ezután tanulmányokat végzett Rómában, 1988-tól 1992-ig a római Pápai Magyar Intézet rektora, 1992-től 1997-ig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára. 1993. január 6-án Szent II. János Pál pápa szentelte püspökké Rómában, majd kinevezte a Papi Kongregáció titkárává. XVI. Benedek pápa 2007. március 15-én nevezte ki egri érsekké.

Dr. Ternyák Csaba, az egri érsek megkapja a kitüntetést Szabó Róberttől, a Heves Megyei Közgyűlés elnökétől – Fotó: Gál Gábor

Egri érseki működése éppen tíz esztendeje tart, amely alatt térségünk kiemelkedő egyházi beruházásai kötődnek munkásságához. Ternyák Csaba egri érsek nagyformátumú főpap, aki az egyház szívéből, Rómából olyan tágas szemlélettel érkezett térségünkbe és Eger városába, mint legnagyobb elődei. Jelenléte nemcsak a hitben élőket gazdagítja, hanem a társadalom minden szintjét is. Munkáságát – a megye szinte összes településén – az egyházi épületek korszerűsítésében, megszépítésében, meghatározó arculatuk kialakításában elismerés illeti. Ugyancsak köszönettel és elismeréssel tartozunk azért a fáradozásáért, amit az oktatásban, a kultúra pártolásában, a közösségek identitásának megerősítésében és az emberi kapcsolatok ápolása terén végez.  Évente emberek tízezreit érinti meg tanításával és útmutatásával: akár Egerben, a Bazilikában meghirdetett rendezvények során, akár a megye településein tett látogatásai alkalmával. Szívügyének tekinti az egyházi iskolák elindítását és magas szintű működtetését.

Épp tíz esztendeje annak is, hogy Eger után első útja Gyöngyösre vezetett, ahol a térség településeinek katolikusaival, a polgármesterekkel és a lelkipásztorokkal találkozott egy közös szentmise alkalmával. Az eltelt tíz esztendő alatt nincs a térségnek olyan települése, ahol gondoskodása révén templom, plébánia épület vagy éppen az ez idő alatt alakult egyházi iskolák külsejükben és belső tartalmukban meg ne újultak volna.

Dr. Csizmadia Elek

Dr. Csizmadia Elek 1969 óta él Gyöngyösön.  A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Jékén született 1945 novemberében. Gyermekkora nagy szegénységben telt, ahol a mindennapok része volt a kemény munka. Életszemléletét, bölcsességét, a föld szeretetét édesapjától örökölte. Érdeklődését már gyermekkorában felkeltették a természettudományok, meggyőződése, hogy „sehol sem lehet jobban megtanulni a fizikát, mint favágás közben.” A Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1969-ben szerzett fizikus diplomát. Fő szakterülete a diszkrét félvezetőeszközök, doktori értekezését tudományos kutatásai eredményeként 1977-ben írta.

Csizmadia Elek fogadja a gratulációt – Fotó: Gál Gábor

Dr. Csizmadia Elek 1969. január 1-jén az Egyesült Izzó Félvezető és Gépgyár gyöngyösi gyáregységében kezdte pályáját, majd 1993 óta a mai napig a Magnetec-Ungarn Kft. vezető kutató fizikusa. A gyáregységben az induktív elektronikai alkatrészek lelkét adó nikkel, vas és nanokristályos mágnes magok, valamint az ezekből szerelt induktív termékek sorozatgyártása zajlik. A mágnesesség terén, világviszonylatban is egyedülálló kutatásainak eredményét, az elektronikai termékek fejlesztéséhez használja fel. Mindezzel nemcsak a fizika tudományának fejlődéséhez járul hozzá, hanem az előállított termékek piacképességének növelésével az itt dolgozó emberek munkahelyének megőrzését, megélhetését is biztosítja.

Dr. Csizmadia Elek 2013 augusztusában tudományos munkásságának elismeréseként fizikus életműdíjat kapott. Nevéhez fűződik – számos tudományos eredménye mellett – az első, teljesen magyar építésű műhold, a MASAT-1 iránystabilizációs rendszerének kifejlesztése és elkészítése. Ő választotta ki a kilövésre alkalmas anyagot, a megmunkálásához szükséges technológiát, s ő végezte el az anyag hőkezelését, saját kezűleg hegesztette össze a napelemet tartó keretet. A műholdat 2012 februárjában lőtték fel és 2015 januárjában semmisült meg a Föld légkörében. A kilövést követően olyan tökéletesen működött, hogy a MASAT-1 három nap után megkapta az Európai Űrügynökség (ESA) által odaítélt műholdak Oscar-díját. Műholdnak ilyen rövid idő alatt, ilyen kiemelkedő elismerést még soha nem adtak. Dr. Csizmadia Elek jelenleg a SZMOG-1 nevű műhold fejlesztésén dolgozik – a BME hallgatóival és oktatóival karöltve – amely a Föld környezetében érzékelhető elektromágneses sugárzás mértékét méri a világűrben. Tudományos munkássága mellett fotózik, borászkodik, méhészkedik, több hektár szőlőt művel és neveli – nemcsak fizikára – a jövő kutatóit, fizikusait is.

Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet

A kórház 1961. óta áll a betegellátás szolgálatában. A kezdetben kisvárosi kórház mára a térség meghatározó egészségügyi szolgáltatójává vált. A kisvárosi kórháztól a térségi szolgáltatóvá válásig hosszú út vezetett, melynek során a Kórház jelentős átalakuláson ment át, infrastrukturálisan, szakmailag egyaránt. Az elmúlt években az európai uniós és hazai forrásból megvalósult fejlesztéseknek köszönhetően létrejött a XXI. századi rehabilitációs központ, központi műtő, szülőszobák, radiológiai osztály, mely MR vizsgálóval is rendelkezik, a fekvőbeteg szakellátó osztályok döntő többségét komfortosították.

Az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet képviseletében fogadják a díjat – Fotó: Gál Gábor

Szakmai fejlesztéseknek köszönhetően megalakult a sürgősségi betegellátó osztály – mellyel megvalósult az egykapus rendszer – a mozgásszervi rehabilitációs osztály, az ápolási osztály, az egynapos sebészet, az Egészségfejlesztési Iroda, a munkahelyi bölcsőde. Az újjászületés eredményeként a Kórház egyre népszerűbb a szakorvosok és a szakdolgozók körében, így a térség egyik legnagyobb foglalkoztatójává nőtte ki magát.

Az előző fejlesztések megvalósítása összetartó csapattá formálta a kórház dolgozóit, akik legfőbb feladatuknak tekintik a térség betegeinek ellátását, gondozását. Fontosnak tartják a prevenciót, a preventív ellátásokat, ezért rendszeresen szerveznek szűrőnapokat, betegklubokat, úszótanfolyamot, melyen egyre növekvő a részvételi arány. A népszerű preventív programoknak köszönhetően a Kórház, már nem „csak kórház”, hanem mint közösségi tér él a lakosság tudatában.

Az ellátási területhez tartozó önkormányzatokon és civil szervezetek túl az intézmény jó kapcsolatokat ápol Heves megye több városával, településével és egészségügyi szolgáltatójával.

Abasári Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Az Abasári Önkéntes Tűzoltó Egyesület Abasár községben működő civil szervezet. Tevékenységi körébe tartozik az általános katasztrófa elhárítás, életmentés, a polgári védelem, s a tűzoltás.

Abasári Önkéntes Tűzoltó Egyesület megkapja a díjat – Fotó: Gál Gábor

Az Abasári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1882. évi megalapítása óta folyamatosan és aktívan működik és fejlődik. Jelenleg közel ötven fő tevékenykedik az egyesület berkein belül. Azon túl, hogy a település tűzvédelmét ellátják, aktívan részt vesznek a megelőzési munkában is: többször tartottak bemutatókat, ezenkívül gyakorlatokon is. A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felterjesztése alapján 2016-ban a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága „Az Év Önkéntes Tűzoltó Egyesület” címet adományozta az egyesületnek, magas színvonalú szakmai munkájának elismeréseként.

Az Abasári Önkéntes Tűzoltó Egyesület több nemzetközi versenyen vett részt, eredményesen szerepelt Csehországban, Ausztriában, 2013-ban a Tűzoltó Olimpián. Az Egyesület versenykedve töretlen, az idei évben is készülnek erre a megmérettetésre.

Az egyesület női-, férfi-, és ifjúsági rajainak a versenyeken szerzett jelentős számú helyezéseit felsorolni sem lehet, évről évre több korcsoportban, és a nemenkénti vetélkedések első helyezettjeinek a sorában ott vannak

Az utánpótlás-nevelésben is élen járnak: tűzoltó szakkört, tábort szerveznek, ifjúsági tagozattal rendelkeznek, a gyermekeket a tűzoltó versenyeken kívül katasztrófavédelmi versenyekre is benevezik, mely versenyeken rendszerint az élen végeznek

Továbbiak Közélet kategóriában

Legfrissebbek

Szavazások

Ön szívesen látna-e még több jól sikerült fotót az egri fejlesztésekről?

Eredmények megtekintése

Betöltés ... Betöltés ...

Lájkoljon minket a friss hírekért!Legtöbbet olvasott

FEL

Oldalainkon bizonyos technikai adatokat rögzítő cookie-kat (sütiket) használunk statisztikai célokból. Ezekről és adatai kezeléséről olvashat friss adatvédelmi tájékoztatónkban. Elolvasom

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás