Lépjen kapcsolatban velünk

EgerHírek

Mai névnap

Kinga, Kincső

Indul a szüret az egri borvidéken

Közélet

Indul a szüret az egri borvidéken

Eger Város Hegybírója rendelkezése szerint a szüret kezdete augusztus 18-a. A szokottnál hamarabb indul a szüretelés.

Eger Város Hegybírója rendelkezése szerint a szüret kezdete augusztus 18-a. A szokottnál hamarabb indul a szüretelés.


Eger Város Hegybírója az Egri Hegyközség területén termelt Chasselas, Cserszegi Fűszeres, Ezerfürtű, Gyöngyrizling, Irsai Olivér, Mátrai muskotály, Mézes, Ottonel muskotály, Rizlingszilváni, Sárga muskotály, Zefír, Zengő, Zenit, valamint a Menoire és Turán szőlőfajták szüretének kezdeti időpontját legkorábban augusztus 18-ában határozza meg.

A termékleírások és a szüreti nyomtatványok megtekinthetők a www.egrihegykozseg.hu oldalon, vagy a Hegyközség irodájában.

A hegyközségi tagoknak fontos tudni

A „szőlőszármazási bizonyítvány kérelem” nyomtatvány kiadását a Hegyírben nyilvántartott ültetvényhasználó kérheti a szüret megkezdése előtt a Hegyközség által szőlő fajtánként meghatározott szüretkezdési időpontot követően, helyrajzi számonként 1 példányban.

A szőlő származási bizonyítvány iránti kérelmeket a szüret befejezését követő legkésőbb november 30-ig kell benyújtani a hegyközséghez. Kivételesen november 30. utáni szüret esetén a kérelmet a szüret befejezését követő 8 napon belül kell benyújtani. A határidő elmulasztását követően szőlő származási bizonyítvány bírság kiszabásával kérelmezhető legkésőbb a szüret évét követő év április 15. napjáig.

Felvásárló felé történő értékesítés esetén a „szőlő származási bizonyítvány kérelmet” a termelő átadja a felvásárlónak, aki a felvásárolt mennyiséget, minőséget kitöltve, mázsajeggyel, felvásárlási jeggyel vagy átvételi elismervénnyel kiegészítve, aláírásával igazolva a feldolgozást követően legkésőbb november 30-ig visszaadja a hegyközségnek. E bizonylat alapján a felvásárló 3 példányban megkapja a Szőlő Származási Bizonyítványt, melynek első példánya a Borszármazási bizonyítvány alapbizonylata, a második példány szintén a feldolgozóé melyet a pincekönyvhöz kell csatolni, a harmadik példányt pedig a termelő veszi át a felvásárlótól, az Európai Uniós tagországba történő értékesítés esetén is!

Saját feldolgozás esetén a termelő a Szőlő Származási Bizonyítvány Kérelmet kitöltve (mustfok, mennyiség, nyilatkozat a saját feldolgozásról) érvényesítteti a hegybíróval a feldolgozást követően, legkésőbb november 30-ig. E bizonylat alapján a termelő 2 példányban megkapja a Szőlő Származási Bizonyítványt, melynek eredeti példánya a Borszármazási bizonyítvány alapbizonylata, második példánya pedig a pincekönyvhöz csatolandó.

A külön jogszabály szerinti – saját szőlőből a termelő által előállított 10 Hl – adómentes bor igazolásához szükséges szőlő származási bizonyítványnak csak a második példányát lehet kiadni, az első példány a hegyközségnél marad. Kérjük, hogy az adómentes bort előállítók (10 hl alatti bor előállítók) a szőlőszármazási kérelemre, jól láthatóan írják rá: „Adómentes bor előállítására felhasznált szőlő”. A második példány az adómentes bor előállítására felhasznált szőlő igazolására is szolgál.

A Védett Eredetű Egri Classicus, a Védett Eredetű Egri Superior és Grand Superior szőlőalapanyag szüret kezdési időpontját fajtánként a Hegyközség a szokásos módon előre meghirdeti és ez a termelőkre, felvásárlókra kötelező. A szüret előtt két nappal írásban (3300 Eger, Deák F. út 51. Tel/fax: 36-411-943, E-mail:[email protected]) kérni kell az eredetvédelmi minősítéshez (Védett eredetű Egri Superior és Egri Grand Superior kategóriához) szükséges helyszíni minősítést, amelyet vagy a szőlőtáblán vagy a feldolgozási helyen végez el a Hegyközség. Ettől eltérés – a hegyközséghez benyújtott – írásos kérelem alapján must sűrítmény, és pezsgőalapbor készítés esetén illetve rendkívüli vagy indokolt esetben engedélyezhető. A fajtára meghatározott szüreti időpont előtti szüret esetén a tulajdonos, bérlő, felvásárló pénzbírsággal sújtható 50.000 – 500.000,– Ft-ig és a termőhelyre utaló termékjelöléstől – “egri”- eltiltható. (Egri Hegyszabályzat V/2.) A Szőlőszármazási bizonyítványt a hegyközségnek, a szőlőt feldolgozó borászati üzemnek és a szőlőtermelőnek 5 évig meg kell őriznie! A felvásárlók és termelők hathatós együttműködése szükséges elsősorban a korai fehér fajták szüreti átvételi időpontjának meghatározásában. Kérjük a Hegyközség által meghirdetett szüret kezdési időpontok fajtánkénti betartását! Eredetvédett Egri Superior és Grand Superior minőségű Szőlő Származási Bizonyítvány csak a szüret előtt kért előzetes helyszíni szemle jegyzőkönyv esetén adható ki!

 A HNT, mint szakmaközi szervezet intézkedése alapján, három módon lehet 2018-ban borszőlőt vásárolni:

1, Szerződés alapján: Itt a felvásárlóknak két lehetősége van.

Azoknak a felvásárlóknak akiknek van hosszú távú felvásárlási szerződése semmilyen kötelezettsége nem keletkezik. A meglévő szerződéseket nem vizsgálja a szakmaközi intézkedés, amennyiben a meglévő szerződés tartalmazza a szakmaközi intézkedésben meghatározott területeket (Pl.: ármeghatározás és fizetés módja, elállás lehetősége stb.)
Azoknak a felvásárlóknak, akiknek nincsen szerződése, ők az előző három év átlag felvásárolt szőlő mennyiség 60%-a tekintetében kötelezettek szerződést kötni.
A szerződéskötési kötelezettség 10 t feletti feldolgozókra vonatkozik, de előírás a 10 t felett borszőlőt értékesítési céllal előállító szőlőtermelőknek is, annak érdekében, hogy mindkét fél érdekelt legyen  a szerződéskötésben.

2, A szerződésen kívüli felvásárlás továbbra is lehetséges lesz az alábbi két módszer szerint:

A felvásárló dönthet úgy, hogy meghirdeti előre fajtánként/fajtacsoportonként, eredetvédelmi kategóriánként a felvásárlási árakat, amelytől lefelé nem térhet el. Az árakat a HNT-nek kell megküldeni a tervezet szerint augusztus 15-éig nettó árban, amelyet a HNT a honlapján tesz közzé.

3, Ha sem a felvásárlási szerződést, sem pedig felvásárlási árat nem hirdet meg, abban az esetben is vásárolhat fel szőlőt a felvásárló. De csak és kizárólag akkor, ha a HNT Elnöksége által meghatározott képlet alapján meghatározott áron vásárolja azt meg. Az FM álláspontja szerint ez nem minimál ár, erre az 1308/2013 EU rendelet is lehetőséget biztosít, és a május 29-én meghozott szakmaközi intézkedések kapcsán felgyűjtött adatokkal fajtacsoportra és termőhelyre (borrégió) vonatkozóan tud árakat kalkulálni az Elnökség.

Felhívjuk a szőlőtermelők figyelmét, hogy az Egri hegyközség területén Egri OEM bor kizárólag az Egri OEM borok Termékleírásában rögzített fajtájú és minőségű szőlőből készíthető, melyek a következők:

ENGEDÉLYEZETT SZŐLŐFAJTÁK

a szőlő minimális cukortartalma (természetes alkoholtartalom) és a maximális hektáronkénti hozam: Classicus borok: Bikavér, Muskotály, Siller, Rozé, Fehér, Csillag, Vörös kategória:

16° MM (9,83 %vol): Chasselas, Csaba gyöngye, Cserszegi Fűszeres, Ezerfürtű, Hamburgi muskotály, Irsai Olivér, Mátrai muskotály, Ottonel muskotály, Sárga muskotály.

17° MM (10.57% vol): Bouvier, Chardonnay, Furmint, Gyöngyrizling, Hárslevelű, Juhfark, Kabar, Kerner, Királyleányka, Leányka, Mézes, Olasz rizling, Pinot blanc, Rajnai rizling, Rizlingszilváni, Sauvignon blanc, Szürkebarát, Tramini, Viognier, Zefír, Zengő, Zenit, Zöld szilváni, Zöld veltelíni, illetve Alibernet, Bíbor kadarka, Blauburger, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Csókaszőlő, Kadarka, Kármin, Kékfrankos, Kékoportó, Menoire, Merlot, Pinot noir, Syrah, Turán, Zweigelt

Egri bikavér és Egri vörös borkategória esetén az előbbiek közül 19° MM (12.06% vol): Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Menoire, Merlot, Pinot noir, Syrah

A maximális hozam: 100 hl/ha, illetve 13,6 t/ha; Gépi szüret esetén:13,1 t/ha minden szőlőfajta esetében.

Superior borok: Bikavér, Fehér, Csillag, Vörös, Késői szüretelésű bor kategória:

20° MM (12,83 %vol) minden szőlőfajta esetében;

A maximális hozam: 60 hl/ha, illetve 8,1 t/ha; Gépi szüret esetén:7,8 t/ha minden szőlőfajta esetében;

Grand Superior borok: Bikavér, Fehér, Csillag, Vörös kategória:

20° MM (12,83 %vol) minden szőlőfajta esetében;

A maximális hozam: 35 hl/ha, illetve 6 t/ha; Gépi szüret esetén:5,6 t/ha minden szőlőfajta esetében.

OFJ minőségű szőlő-, illetve bortípusok: Muskotály, Siller, Rozé, Fehér fajtaborok és cuvée-k, illetve Vörös fajtaborok- és cuvée-k esetében a maximális hozam 120 Hl/ha seprős bor, illetve kézi szüret esetén 17,0 t/ha, gépi szüret esetén 16,0 t/ha szőlő lehet.

A szőlő minimális cukortartalma (potenciális alkoholtartalomban kifejezve): 13,4° MM (8.0 %vol)

Az első borászati termék származási bizonyítványának kiadását a hegybíró által nyilvántartott, gazdasági aktaszámmal rendelkező természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, kérelmezi a szüretet követő év január 10-ig a kérelemnek a – borszőlő ültetvény fekvése szerint illetékes – hegybíróhoz történő benyújtásával. A hegybíró a szüretet követő év február 20-ig rögzíti a HEGYIR-ben a benyújtott kérelemben szereplő adatokat. A bor első származási bizonyítványára irányuló kérelemhez mellékelni kell a szőlő származási bizonyítvány első (biztonsági jellel ellátott) példányát, illetve a pincekönyvnek a kérelemben szereplő bortételre vonatkozó részének másolatát. A bor származási bizonyítvány iránti kérelemben a bor mennyiségét seprős újborban kell megadni.

A gazdasági aktában termőként nyilvántartott ültetvény esetében az adatszolgáltatónak a szüret elmaradásának okát a szőlőültetvény helye szerint illetékes hegybírónak a szüret elmaradását okozó káresemény bekövetkezését követő 15 napon belül be kell jelentenie a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT) honlapján közzétett, legalább a termelő nevét, címét, a gazdasági akta számát, az ültetvény helyrajzi számát a település megnevezésével, az érintett ültetvény méretét, a szüret elmaradását okozó káresemény megnevezését és feltételezhető időpontját, valamint a káresemény bekövetkeztét alátámasztó, a bejelentéshez mellékelt dokumentumok megnevezését tartalmazó nyomtatványon. Lopás esetén a bejelentéshez mellékelni kell a feljelentés másolatát.

A 2018. évben szüretelt szőlőkről „Bor Származási Bizonyítvány” 2019. február 20-ig adható ki térítésmentesen! A határidő elmulasztását követően borszármazási bizonyítvány bírság kiszabásával kérelmezhető legkésőbb a szüret évét követő év július 15. napjáig.

A Hegyközségi törvény 45/A. § (1) szerint: ”Aki a szőlő, must vagy bor származási bizonyítványát, vagy jogszabályban meghatározott, a hegybíró által kiadandó más igazolását nem a jogszabályban meghatározott határidőig kérelmezi, az okiratokat csak 5000-500 000 forintig terjedő mulasztási bírság megfizetésével kaphatja meg. A hegybíró a bírság kiszabása során figyelembe veszi a késedelem időtartamát, az ügyfél késedelembe esésének gyakoriságát, továbbá származási bizonyítvány esetén a kérelemben foglalt szőlő, illetve bor értékét.

(2) A bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. A beszedett bírság a hegyközséget illeti meg.”

A Bortörvény 51/A §-a szerint a hegybíró mulasztási bírságot szab ki az adatszolgáltatóra, amennyiben „ (1) ….a hegyközség felé előírt bejelentési vagy adatszolgáltatási kötelezettséget elmulasztották vagy az adatszolgáltatást hiányosan teljesítették. (2) A mulasztási bírság mértéke legfeljebb ötszázezer forint összeg erejéig terjedhet. (4) A hegybíró a bírság kiszabása során figyelembe veszi a szolgáltatandó adatok körét és a jogsértés gyakoriságát. A hegybíró által kiszabott mulasztási bírság a hegyközség bevétele.(5) A mulasztási bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.”

Az Egyszerűsített adóraktári engedélyesek bejelentési kötelezettségei:

Must természetes cukortartalmának kiegészítése (mustjavítás) a borászati évben első alkalommal történő végzését a 606/2009/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) és (2) bekezdés szerint kell bejelenteni, a művelet megkezdése előtt legalább 48 órával, írásban a művelet végrehajtási helye szerinti illetékes hegybírónak. Mustjavítást legfeljebb 12,5% vol. alkoholtartalomig (19,5 MM) szabad végezni, a javítás mértéke nem haladhatja meg a 1,5 v/v% (alkoholfokban) mértékét.

A borászati termékek savtartalmának növelését és csökkentését a 606/2009/EK bizottsági rendelet 13. cikk (1) és (2) bekezdés szerint legkésőbb az adott borászati évben végrehajtott első művelet befejezését követő második napon írásban be kell nyújtani a művelet végrehajtási helye szerinti illetékes hegybírónak.

Melléktermék 70/2012(VII.16.) VM rendelet :

5. § (1) A borászati melléktermékek ellenőrzés melletti kivonását az adott szüretre vonatkozóan egy alkalommal, az első kivonás tényleges megkezdése előtt legalább 8 nappal írásban be kell jelenteni a kivonás helye szerint területileg illetékes Egri Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi Osztály címére postai úton (3300 Eger, Szövetkezet út 4.; 3301 Eger, Pf. 32.) vagy  elektronikusan: [email protected]; vagy faxon: 36/515-746.

Kérünk mindenkit, aki eddig nem rendezte járulékát, nem pontos adatokkal szerepel a hegyközségi névjegyzékben sürgősen pótolja azt írásban! Járuléktartozás fennállása, illetve adatszolgáltatás elmaradása esetén nem áll módunkban semmilyen igazolás kiadása, szolgáltatás nyújtása!


Továbbiak Közélet kategóriában

Legfrissebbek

Szavazások

Ön mit szól ahhoz, hogy az Egri borvidék borospalackja után lesz egyedi, egri borospohár is?

Eredmények megtekintése

Betöltés ... Betöltés ...

Lájkoljon minket a friss hírekért!


Legtöbbet olvasott

FEL

Oldalainkon bizonyos technikai adatokat rögzítő cookie-kat (sütiket) használunk statisztikai célokból. Ezekről és adatai kezeléséről olvashat friss adatvédelmi tájékoztatónkban. Elolvasom

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás